Tainui

About the Region

Rohe Delegate/Rohe Chairman:

Rohe Committee:

Paraone Gloyne

Tainui Waka Cultural Trust


Whakamānawatia te rire o te rangi, ko te Mana Atua ki runga, whakamānawatia te mauri o te motu, ko Te Mana Motuhake ki raro, ko Kīngi Tuheitia e noho mai rā.

 Tangihia ngā kura kua nunumi ki te pō, rātou ki a rātou, tātou ki a tātou.

 Arā te whānui o te rohe taketake nei o Tainui, tae noa ki ngā kaupapa e tautokongia ana e ngā kapa haka – pūkeikura mai, rangatahi mai, pakeke mai, koroheke, rūruhi mai. He mea nui whakaharahara ngā mahi a Tānerore ki a mātou ki te hāpai i te reo, i ngā tikanga, i ngā taonga tuku iho, i ngā korero ā-iwi e whakaahurutia ana hoki e Te Kīngitanga. 

Whakāronui ki to rohe:

E whai ana i tā Te Puea i kī ai ‘mahia ngā mahi hei painga mō te iwi’, arā mahia ngā mahi hei painga mō ngā kapa o Tainui, hei painga hoki mō Te Matatini whānui. 

Ngā karangatanga maha o Tainui:

Ko Hoturoa te tangata o runga i a Tainui

Kei Tāmaki te kei, ko te ihu kei Mōkau

Nīao-ā-tai e ngunguru mai rā a Whaingaroa, a Aotea, a Kāwhia

Nīao-ā-uta ko Te Kaokao-roa-o-Pātetere

Tāngia te wai o Tīkapa ko Parehauraki

Kei Te Nehenehenui te kāhui manu

Ko Waikato te riu e riporipo mai rā

 

Click here to see your contacts for this region ›

Learn more

Find out more about the Tainui region.